Как да изградим успешна рекламна стратегия с офлайн и онлайн реклама [3 част] – Онлайн канали

Ще разгледам накратко тези канали за онлайн реклама, които са най-релевантни за българския пазар, без да имам претенциите да бъда изчерпателна за спецификите на всеки един.

Дигиталните канали отдавна са ЧАСТ от цялостната онлайн стратегия на големите брандове. Въпреки че дигиталната реклама е доста по-евтина от офлайн рекламата, то ресурсът, който е необходим за онлайн частта е по-голям. Тук нямам предвид чисто бюджетен ресурс.

Имам предвид, че въпреки че привидно изглеждат простички за управление, те изискват изключителен капацитет от знания, познаване на тънкостите и време на служителите, за да може да се използват по правилен начин и да се получават желаните резултати. Тук е особено важно всеки бизнес да реши кои канали да предостави на дигитална агенция и кои да се управляват от вътрешен екип.

онлайн реклама маркетинг стратегия

Уебсайтът - основата от всяка онлайн реклама

Отдавна лицето на всеки бизнес е неговият сайт. Дори и да има физически магазин или офис, почти всеки потребител разглежда и сайта. Стартирайки вашата онлайн реклама вие трябва да посочите вашия уебсайт. Почти всяка дигитална реклама води към уебсайта.

Правилната структура, ползваемостта, красивия и функционален дизайн, добре поднесеното и качествено съдържание, малките детайли и отговорите на всички въпроси, които могат да възникнат у потребителя, са ключови в обръщането на обикновения посетител в клиент. Всяка една реклама въздейства на потребителите и го води в сайта. Ако сайтът не е направен така, че да могат клиентите да взаимодействат по правилния начин, то пътеката на потребителя се чупи и след това идва въпросът „Why do not we have enough sales/leads although the good ad campaign?"

A few simple rules for building a strategy for your site:

 • Give more information about your products;
 • Try to upselling;
 • Add more opportunities for valuable actions - selling, quoting, subscribing, signing up for a newsletter, an so on, but do not overdo it;
 • If you have online payments, give your customers the opportunity to pay in many different ways. They will choose the one that is most convenient for them;
 • Update your site regularly - I do not mean uploading new information (it's part of the strategy), but redesigning and optimizing the structure. Keep news in the UI so you can always be up to date, beautiful and comfortable;
 • Use different types of quality content in your blog or news section. It is information that leads to organic sharing on social networks.

Find out what you can do before starting your website and getting ready.

Some benefits of a quality website:
 • receive more sales or inquiries;
 • in the "mobile first index" era for each user is essential to be able to reach you through a mobile phone easily. If navigation is difficult over the phone, you will lose many of your customers;
 • users love you and talk to you or share information about you;
 • new customers will also convert;
 • Google loves you - keeping users on your site, Google reports the time they spend and improves site visibility in organic results;
 • the right structure makes advertising easier, and the client reaches the appropriate landing page.

Имате нужда от направата на нов сайт или редизайн на сегашния ви? – Свържете се с нас и ние ще изградим хубав, удобен и с добра навигация уебсайт.

Социални мрежи - задължителна част от всяка онлайн реклама

Social media са изключително мощен инструмент за комуникация и популяризиране на продукти или услуги. И тук не става само въпрос за ползването им чрез платена онлайн реклама. В България не всички канали се ползват, затова ще разгледам само тези, които са най-релевантни за българските потребители.

Maintaining social channels requires knowledge of the audience that is in and a different way of communication. If you post the same in all of your channels, users will not want to follow you in all places.

Facebook

Facebook е социална мрежа номер 1 не само в България, но и в света. И въпреки че е толкова използвана, все още има бизнеси, които се чудят защо трябва да поддържат там канал, след като все пак имат бизнес страница, или не знаят как да комуникират с клиентите си чрез него. И тъй като социалните мрежи са за комуникация, това, че от едни канали имате повече продажби, отколкото от други, не означава, че те не участват в потребителската пътека.

Another important point is that through social networks and via Facebook, in particular, customers are verifying the business. If you come across a business page where the posts were 2 years ago, and you do not know the company well, you will probably decide that they may have ceased activity. A well-maintained page brings many benefits to both you and your users.

Много агенции не желаят да се занимават с управление на бизнес страници в социалните мрежи, а на нас това ни е любимо. Създаването на контент план, план за всяка онлайн реклама и атрактиен дизайн е нашата любима дейност. Потърсете ни за конкретна оферта за управление на социалните медии или разгледайте по-подробно услугите, които предлагаме.

Изграждането на групи във Facebook е също много ефикасен начин да поддържате интерес към вас. Разбира се, това изисква усилия и ресурси, но те със сигурност ще изградят общност, която е лоялна към вас и вашият бизнес. Освен това можете и да ги ползвате и за популяризиране на вашите услуги или продукти.

My advice is to determine resources - human or financial to create regularly interesting, varied and quality content for your users - photos, videos, articles, infographics, polls and so on.

Whether to advertise on Facebook is perhaps a more popular question than Hamlet's "To be or not to be?" The answer depends entirely on what your business offer, and how it can increase sales if it advertises.

Повечето бизнеси и особено онлайн магазините могат изключително да повишат продажбите си чрез реклама. Facebook предлага разнообразни рекламни формати за онлайн реклама в платформата, много места, където да се сервира рекламата ви и изключително прецизно таргетиране.

If you still want to learn more about the tools offered by Facebook or advertising opportunities, here you can find lots of useful information about it:

How to advertise on Facebook: A complete Guide by Hootsuite > blog.hootsuite.com
Advertise on Facebook by Shopify > shopify.com
The beginner’s guide Facebook Advertising > adespresso.com

Instagram

Instagram is a "young" network and one of the fastest growing in the world. The growth of users is rising sharply, unlike any other media. The content you share has to communicate with the young and open-minded. Post different content to Facebook. Use relevant business' hashtags and location for each post.

In addition to Ads Manager on Facebook, ads can also run directly through the Instagram platform, targeting and refining the audience.

If your business does not have an Instagram business account or you haven't any account, then here's more information on why and how:

7 reasons why you should have an Instagram business profile > creativezbg.com

Instagram for Business: The Ultimate Instagram Marketing Guide > socialmediaexaminer.com
7 Tips for Using Instagram for Business > sendible.com
Why Your Business Needs to Use Instagram [Infographic] > socialmediatoday.com

LinkedIn

Although LinkedIn is not such a popular network in Bulgaria, my opinion is that every self-respecting business should have a business profile where it can regularly publish its business information and useful advice. My observations are that this channel benefits from more intelligent, more educated and higher-ranking members of our society. That's why they are people who check the information, and it is a "matter of honour" especially for B2B businesses to have a maintained page there.

More about LinkedIn:
Company Page Best Practices by LinkedIn > business.linkedin.com
10 LinkedIn Best Practices That Will Accelerate Your Business > business2community.com
20 LinkedIn Marketing Tips For B2B Strategy > writtent.com

YouTube

The video is a great way to reach and attract more people. There are many different types of videos you can create:

 • Product overview
 • Product demonstrations
 • Product ads
 • Customer recommendations
 • Recruitment
 • Cultural stories
 • Behind the scenes of products, company events, and more
 • Preliminary promotion of the event
 • Entertainment and fun
 • "How to" videos
 • About Us

The most important is that it is part of the different and varied content that you can create for your audience.

In addition, YouTube is the 2nd social network in the world and is part of Google. So, embedded videos on your site bring you benefits for SEO optimization. My opinion is, this is a channel that you need to use a lot, and I hope more and more businesses will start using it. Whether organic or paid, you decide.

Learn how to use YouTube for Business:
How to Make SEO for YouTube> websitedesign.bg
YouTube for Business: Everything You Need to Know > businessnewsdaily.com
How to Create a YouTube Business Account: A Step-by-Step Guide > sproutsocial.com

Google Advertising

The competition is not sleeping! When you're in an ad campaign, it's more than a must-spend ad budget on Google. It is also directly related to your users' journey. In this article, I will not go into a detailed display and search advertisement, but each of them has its place in any advertising campaign or marketing strategy.

The display ad campaign is a must-have - whether it's in its pure form or by remarketing, or in a combination of both - you decide. The display ad is the ad that serves banners/videos on other websites, mobile apps, and on YouTube where there is Google AdSense. Interactions that the user will have, even if the results do not show many clicks, do not mean that the user does not see them. Some people think that after having visited a site and then seeing its ads that means "The Fate has interfered" and have to buy from it.

Some people claim the best ad is the one in the SERP /Search Engine Result Page/.Because all the inquiries come from there because it is the ONLY advertising that is desirable and sought after. In Google people only search and hope to get the information they need. When your ad is in the first results, and you are willing to solve your users' problems, the likelihood of asking or selling is exceptionally high.

Even if you are in the first place in Google organic results, there will be at least three positions above you where your competitors are. In general, the SERP isn't a single channel, but it composites by two parts - paid advertising and organic results. Different users have their decisions differently about the results displayed on Google - some of them rely more on organic results because they are deserved due to the excellent SEO of the siteand another part because they find the product or service much more desired in the ads. To attract more customers and have success, the best formula is in the combination of SEO + PPC or otherwise - paid advertising and a well-optimized site.

Learn more about how to create Google ads:
Your Guide for Google Ads > support.google.com
Dynamic Search Ads: Improve Your AdWords Strategy > supermetrics.com
7 Tips to Launch a Successful Google AdWords campaign in 2018 > medium.com

Email marketing

Email marketing becomes different, especially in the context of GDPR. Email marketing, unlike spam, is desirable, demanded, and readable. People subscribe to your newsletter because they want to receive news and useful information you provide. You see the results of it in both Google Analytics and the platform you use for email marketing.

For me, email marketing has to be done regularly, but ONLY IF there is something to tell your subscribers. Through email marketing you can send:

 • useful information;
 • news about your business;
 • promotions;
 • your product catalogue;
 • event, etc.

Tips about email campaign performance see here:
8 Effective Email Marketing Strategies, Backed by Science > blog.bufferapp.com
A Beginner’s Guide to Successful Email Marketing > blog.kissmetrics.com
15 of the Best Email Marketing Campaign Examples You’ve Ever Seen > blog.hubspot.com

Banner advertising

Big sites offering banner positions are a beneficial and effective way to reach a wider audience. We already have a variety of ad formats available to them so that your ad can be viewed and create more engagement. Whether it's a video, animated or static banner, your ad will attack users' minds so they can make a purchasing decision easier. Banner advertising is pretty old, and you can't expect wonders from it. It is strictly specific and should be used for brand awareness. Being an image, not a promotional one is good. Banner ads are successful if they are in favour of the Top of mind strategy.

Native advertising

Consumers often get into boredom only on the type of banner that stands out as an ad format. The media and advertisers know it, and to avoid dull and irritating stereotypes, something new has to be invented. So, it is advertising. What exactly does it represent? It is an ad form that somehow naturally integrates into the different blocks of a site. In this way, it does not look like it is paid advertising, but it passes as part of the content and is thus easier to digest for consumers.

Learn more about  Native Advertising – The Official Definition > sharethrough.com

Attribution modeling

The truth is that each ad is part of the user's interaction with your business or brand. That's why Attribution Modeling exists to help you better track how users interact with you. Moreover, as it is an extensive topic, I will share both useful materials and some basic guidelines.

Users interact in a variety of ways - through all or just through some of the channels listed above, but the users interact. Each campaign in every media helps in a decision process even if there is no click on your ad. Even if the banner is served in the sidebar or has opened its e-mail and read the letter, the user sees you and your brand.

The brands use it for years through the nonaddressed distribution of advertising - advertising everywhere to influence the consumer more. Now that we can easily trace digital interactions through digital technologies, we can easily track their interactions with us. Each interaction contributes to a successful conversion..

There are several models - those that credit the first click as the most important, or the last click, as a combination of the two, equally distributed among all, based on positions, etc.

More information about Attribution Modeling read here > support.google.com
Google Analytics Attribution modelling > optimizesmart.com
All 11 Marketing Attribution Models, Explained > bizible.com

en_USEnglish