годишен рекламен бюджет

Annual advertising budget - how it is formed + [EXCEL TABLE]

Пред много бизнеси стои въпроса колко да заделят за реклама за следващата година. В много случаи дори се определя „на парче“, особено в малките фирми. Моето мнение е, че няма значение какъв е размерът на бизнеса ви, вашият годишен рекламен […]

Read more

Blocked Facebook Profile - What's going on?

We are so accustomed to our social networking profile that we do not even think about how much we need now. We take it for granted. How do we react if we have a blocked Facebook account? It is a first-person story […]

Read more
офлайн реклама и медия планиране

How to build a successful advertising strategy using online and offline advertising [4 part] - Offline channels

Офлайн реклама и медия планиране Офлайн каналите са изключително познати и въпреки всичко само големи брандове ги използват. Предполагам, че веднага реакцията е „Тя е изключително скъпа!“ Така е и не е така  Като изключим телевизията, която наистина изисква солиден […]

Read more
онлайн реклама маркетинг стратегия

Как да изградим успешна рекламна стратегия с офлайн и онлайн реклама [3 част] – Онлайн канали

Ще разгледам накратко тези канали за онлайн реклама, които са най-релевантни за българския пазар, без да имам претенциите да бъда изчерпателна за спецификите на всеки един. Дигиталните канали отдавна са ЧАСТ от цялостната онлайн стратегия на големите брандове. Въпреки че […]

Read more

GDPR and Google Analytics

There's a lot written and spoken about GDPR over the last few months, and I guess it will continue in the future. More and more new interpretations are on the net, the panic is everywhere since the Regulation is on. Let not forget, […]

Read more

How can mobile marketing improve your business?

No matter the size of your business, mobile marketing MUST be part of your overall marketing strategy. The data is stunning - how much information is consumed by mobile devices, and how much time people spent on tablets and smartphones. If you do not have a mobile presence […]

Read more